وقتی راجع به معماری حرف میزنم دست هایم را توی هوا تکان می دهم. چشم هایم برق می زند. ذهنم می خندد. ولی فکر نمی کنم این چیزها آدم را معمار کند.

/ 0 نظر / 39 بازدید