بحث سرما و اینها و عصر یخبندان تو نیست اخوان عزیز! شبیه پارک ژوراسیک شده است سرزمینی که در آن زندگی می کنم. خشونت می ورزند مخلوقاتش. نه این که عمدی باشد. آنها مجبورند که خشونت بورزند. اقتضای طبع شده است لامروت...

/ 0 نظر / 31 بازدید