برای خدای بزرگ...

ای خدای بزرگ وقتی با افتخار به ما نگاه می کردی و خودت را بابت ساختن ما تحسین می کردی و آنوقت فرشته ها به تو گفتند این چی چی است ساخته ای؟ و برای چی چی ساخته ای این را.. چه احساسی پیدا کردی؟ می دانی ای خدای بزرگ ... این کلا سوال ضد حالی است... بخصوص وقتی که منتظر می مانند آدم یک جوابی هم بدهد... ای خدای بزرگ چرا جواب سوالات آسان اینقدر سخت است؟

/ 0 نظر / 8 بازدید