چشم هایم را می بندم و تنها به تو گوش می دهم... ذره ذره در ذرات بدنم جاری می شوی... در همه ی سلول هایم لانه می سازی... همه ی فضا را دربرگرفته ای... چشم هایم را می بندم و تنها به تو گوش می دهم...

چشم هایم را که باز می­کنم بادبادکی هستم که در آسمان اوج گرفته ام... تو را آن پایین می بینم که دستم را محکم گرفته ای و لبخند می زنی... جرات پروازم را بیشتر می کنی... اوج می گیرم... اوج می گیرم... اوج می گیرم... خورشید سر می زند...

/ 0 نظر / 8 بازدید