مثل اقوى هم ساده مى گویم داغون داغونماااا و هر هر مى خندم...

حقیقت این است که داغون داغونما و هرهر مى خندم! خنده ى جنون است لابد! ان موقع که نیمه شب صبح مى شود و من نشسته ام به کار تا صبح و موقعى که مسیج میفرستم: بیدار نشسته ام تا صبح! و دستم به انتخاب شکلک گریان نمى رود و ان یکى شکلک شاد و سرحال را انتخاب میکنم... 

الکى الکى هم نمى توانم دروغ بگویم...خانم ها! اقایان! این خنده ها واقعى است و کى مى تواند بگوید که خنده هاى جنون هم نیست؟

باورم شده است دیگر! خانم معمار را دیگر نمى توانم انکار کنم! حتى حالا اگر هیچ وقت چیزى نسازد و یا حتى نتواند بسازد و یا حتى ترجیح بدهد نسازد! 

/ 0 نظر / 30 بازدید