بانو ژولیت عزیزم

بعضی اشتباهات مدل سریال هستند. اپیزود اپیزود پیش می روند. هی وارد مراحل جدید می شوند و در قسمت های مختلف یقه آدم را می گیرند... و آدم را خرد خرد تباه می کنند. بانوژولیت بعضی اشتباهات جبران ناپذیرند... 

/ 0 نظر / 33 بازدید