تغییرات کالبدی اغلب تغییرات شدید اجتماعی فرهنگی را موجب می شوند. همانطور که در مورد سبک گفتیم در مورد ساختار فرهنگی و اجتماعی نیز این مطلب صادق است. تغییرات ساختاری به مراتب بیشتر از تغییرات کالبدی احتیاج به زمان دارند. به همین دلیل بایستی تغییرات کالبدی با توجه به ساختار فرهنگی – اجتماعی صورت پذیرند چرا که در غیر این صورت باعث نابودی آنها می شوند. و نابودی ساختار باعث می شود که انسان دچار سرگشتگی شود و نهایتا قدرت تطبیق هویت خودش را با هویت تغییر یافته محلش را از دست بدهد و این باعث بی ریشگی انسان می شود.

به این ترتیب این یک سوال اساسی است که بشر تا چه حد و از چه نوع مجاز است محیط خود را تغییر دهد. بدون اینکه باعث نابودی ساختار فرهنگی و اجتماعی شود. کریستین نوربرگ شولتز سه عامل مهم را ذکر می کندو از آنها به عنوان سه خصیصه بنیادین ساختار نام می برد. فرم شهر، روش تولید و انگیزه های شخصیتی. «فهم صحیح این خصیصه ها با هرکدام از تفاسیر ممکن که البته تعدادشان همکم نیست مانع از تغییر سبک یا خلاقیت فردی نمی شود. توجه به خصائص ساختاری اولیه مانع از دست رفتن حال و هوا و همخوانی شهر می شود. این همخوانی است که شهر را برای یک شهروند شهر من می کند. و برای بیگانگان نیز گویای کیفیت خوب یک شهر است».

تغییرات ساختمانی در دراز مدت باعث تغییرات در ساختار اجتماعی فرهنگی می شوند. تغییرات ساختمانی غیرعاقلانه می تواند باعث برهم زدن تعادل در این فرایند متقابل و پییده شود.

آلدو روسی مبتکر نظریه تداوم است. او می گوید:« تداوم در اصل چیزی است مادی ولی وقتی صحبت از یک شکل دلئمی می کنیم جنبه ای معنوی پیدا می کند و دقیقا این تداوم در میان تغییرات از دیدگاه شهرسازی پدیده ای است بسیار با اهمیت». وی مهم ترین عوامل تداوم را از دیدگاه شهرسازی، خیابان بندی، نقشه شهر و بناهای تاریخی می داند. برای اینکه بتوان این تداوم را حفظ کرد بایستی شهر یا محله را به عنوان یک کلیت در نظر گرفت. سابقه تاریخی شهر تحولات شهر و ارتباط شهر با محیط طبیعی آن را باید هنگام تصمیم گیری درمورد هر پروژه ساختمانی در نظر گرفت.

ماریو بوتا نیز سه عامل را به عنوان عوامل موثر در ارتباط بین ساختمان های جدید با ساختمان های موجود ذکر می کند. مشخصات فیزیکی محیط، چهارچوب تاریخی شهر و تغییرات آن در دوره های زمانی. از نظر او محیط در طول زمان معماری را تغییر می دهد. «می توان گفت هر محیطی در گفتگوی متقابل با معماری آن است و این تکاملی زمانی – تاریخی می باشد»

/ 0 نظر / 34 بازدید