زندگی است لابد این چیز لزج چسبناکی که به سر و صورت و رویم چسبیده. دست و پا می زنیم. همین است زندگی لابد که میگویند همه جا آسمان همین رنگ است. همین رنگ است. که فرقی نمی کند... از آسمان آن رنگی نمی شود گریخت... 

/ 0 نظر / 39 بازدید