من سیزیف هستم

شاهزاده قورباغه

ماجرا از این قرار است که "سخت است." آنقدر که ناممکن می شود همه چیز و شاید - فقط شاید - اگر اینجا بودی آسان تر می شد و لابد برای همین است که نیستی!

/ 0 نظر / 4 بازدید