یکم. مامان ها خیلی می توانند خطرناک باشند. نباید با مامان ها درافتاد. نباید با بچه هایشان کاری داشت.

دوم. بانو فندق فینگیلی: یه دندونم لق شده. انگار واقعن دارم  هفت ساله میشم.

سوم. کلوچه خان عسلی: یه چیز خیلی خوبی میخام بلات بخلم. اصلنم نمیدونی چیه. حتی خودمم نمیدونم چیه.

چهارم. مامان ها خیلی می توانند خطرناک باشند. نباید با مامان ها درافتاد. نباید با بچه هایشان کاری داشت.

 

/ 0 نظر / 29 بازدید