هرمان هرتزبرگ در مورد مسئله طراحی پلکان ورودی برای یک مدرسه می گوید: «برای من خلاقیت عبارت از یافتن راه حل هایی برای همیه ی این چیزهایی است که معارض هم اند و نوع غلط خلاقیت آن است که فراموش کنی گاهی باران میآید، گاهی آدم های زیادی آنجا هستند و صرفاً براساس ایده هایی که در سر داری پلکانی زیبا بسازی. این خلاقیت نیست. خلاقیت قلابی است».

هرتزبرگر، سیمور و ونتوری به نظر می رسد می خواهند در مقابل این گرایش اخیر هشدار بدهند که ارزش طراحی را صرفاً با ظاهر بدیع آن می سنجد بدون آزمودن آنکه آیا واقعاً قادر است خواسته های مترتب بر آن را برآورده کند یا خیر.

 

 

طراحان چگونه می اندیشند

برایان لاوسون

ترجمه دکتر حمید ندیمی

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

/ 0 نظر / 48 بازدید