مرا به خاطر می آوری؟

حالت را که می پرسم تنها حال تو نیست که می پرسم ...

می خواهم بدانم هنوز  مرا به خاطر می آوری؟

می خواهم بدانم هنوز گوشه ای از ذهنت حضوردارم؟

...

اگر گوشه ای از ذهن تو نباشم دیگر هیچ کجای این دنیا نخواهم بود...

/ 0 نظر / 7 بازدید