خانم چنارانه برای بهبود وضعیت روحیش امروز برای خودش یک مداد تراش رومیزی خرید و یک مداد و یک پاک کن! مدادها همیشه حال خانم چنارانه را خوب خوب می کند! 

خانم چنارانه دیروز در یک گفتگوی بی سرانجام درونی با خودش متوجه این واقعیت شد که تا حالا زیادی ژست آدم های قانع و راضی و اینها را گرفته است. خانم چنارانه فهمید که چقدر آدم پرتوقعى است. او در نهایت افاده تنها کارهایی را انجام مى دهد که خوشحال  و راضیش کند. آیا خوشحالى و رضایت یک چیز ارزان و مفتکى است؟ به همچون ادمى مى شود گفت کم توقع؟ هرگز! هرگز! 

خانم چنارانه برای خشنودی خانم باربی کثیف را کصیف نوشت. خوشحال ر ا خوشهال نوشت. غذا را قضا نوشت. مثلا را مصلن نوشت. طوطی را توطی نوشت. و توی اکثر جمع های دورقمی اشتباهات فاحش و شرم آوری پیدا کرد تا خانم باربی از تصحیح برگه ی او حسابی لذت ببرد... و بعد بگوید: «به مامانت بگو فردا بیاد جلسه! کارش دارم!» ... نهایت کاری که یک خانم معلم می تواند برای دانش آموز کم سوادش انجام بدهد...

/ 0 نظر / 30 بازدید