من مینیمالیست هستم!

بعد از دقت در احوالات و افکار و مدل هایی که شگفت زده و هیجان زده ام می کند من در می یابم که همانطور که زندگی ام مینیمال است! معماریم هم مینیمال خواهد بود! 

 

بر حسب توفیقی که خوشبختم می کند دو سه روزی خوشحالانه در خانه حبسم تا کتاب آشنایی با معماری جهان را بخوانم... و دلم پر می کشد که بروم و از نزدیک هند و چین و ژاپن را ببینم و .... و در کمال شگفتی از میان آن همه معبد و پیکره و قصر و پرستشگاه با شکوه که کلاه از سر میاندازد من از دیدن معبد ایسه کیفم کوک تر است... و من مینیمالیستم گویا...

/ 0 نظر / 60 بازدید