جنایت و مکافات لابد

ملالی نیست جز دوری شما

 

 

 

ارادتمند شما: من چنار باران خورده ی خیس؛ از آن سر دنیای شیشه ای که شیشه هایش از جنس خیال نرم و نازکی بودند که حالا پودر شده اند. حفاظی جز خودم ندارم و بخدا ملالی نیست جز دوری شما 

/ 0 نظر / 111 بازدید