سانچوها و دن کیشوت ها

دنیا سرشار از سانچوهاست کافیست دن کیشوت قابلی باشید...

 

پ.ن1: با احترام تقدیم به سالهای ایتالیا با سیلویو برلوسکونی

پ.ن2: آیا روزی خواهد رسید که دنیا به زنان به عنوان کالا و خدمات ننگرد؟

/ 0 نظر / 8 بازدید