تا بی نهایت تکرار می شوم...

تکه هایی از وجودم را در زرورق کلمات می پیچم و به امانت نزد تو می گذارم... من جاودانه ام هر کلمه را که می خوانی قسمتی از من را در وجودت می کاری... بهار که بشود جوانه خواهم زد...

تکه هایی از وجودم را با رنگ ها به صفحه سپید کاغذ می دوزم... که هر بار به آن نگاه کنی چشمهایم را ببینی که به تو لبخند می زنند... من خودم را تکثیر می کنم تا همیشه با تو باشم... حتی روزهایی که نیستم...

/ 0 نظر / 8 بازدید