بزغاله ام وقتى مى خواهم موضوع نوشتن این هفته را برایشان بگویم خودش را جمع مى کند. چشم هایش برق مى زند. قیافه اش شبیه یک گربه ى بلاست که اماده جستن روى طعمه است... با تعجب از او مى پرسم هیجان زده اى؟ با سر تایید مى کند. مى پرسم چرا؟ همه ى بزغاله هایم مى خندند و مى گویند: نوشتن هیجان انگیز است! انها هیجان زده اند...

من یک جفت بال در مى اورم. پرواز مى کنم. مى روم یک جاى دور. روى ابرها مى لمم... 

/ 0 نظر / 30 بازدید