گاهی وسط کار، مثلا وقتی دارم به بزغاله ی دیگری گوش می دهم یا وقتی دارم با یکی دیگر از آنها حرف میزنم، یکی از بزغاله ها در گوشه ای در سکوت چشم دوخته است به من، لبخندزنان تماشایم می کند. وقتی نگاهم به مدل نگاه هایشان می افتد تمام بدنم می لرزد... من زیادی در آنها حضور دارم. حتی در خواب هایشان. و این مرا می ترساند...

/ 0 نظر / 34 بازدید