نگاهت آزارم می دهد. نگاه پر از تحسینت به من ثابت می کند موفق شده ام تو را بفریبم.. چه ریاکارم من!

باور کن بهتر از تو نیستم، بیشتر از تو نمی دانم، قوی تر از تو نیستم، تنها توانسته ام بهتر از تو ضعف ها و عیب هایم را پنهان کنم...

/ 0 نظر / 8 بازدید