فرزندان شما متعلق به شما نیستند

اشتیاق زندگی نسبت به خود، زاینده ی این دختران و پسران است.

آن ها به وسیله ی شما و نه از سوی شما می آیند و هرچند با شما هستند اما از آن شما نیستند

می توانید عشق خود را نثارشان کنید اما افکار خود را نه

می توانید برای بدن هایشان سرپناه بسازید اما برای روحشان نه

زیرا روحشان در فردایی منزل گزیده است که شما را توان دیدنش نیست حتی در رویاهایتان

می توانید سعی کنید مانند آنها شوید اما نکوشید آنها را ماند خودتان سازید

زیرا زندگی به عقب بر نمی گردد و در دیروز درنگ نمی کند

شما همچون کمان هستید و فرزندانتان بسان تیرهای زنده ای هستند از کمان روانه شده

تیرانداز نشانه را در بی نهایت می بیند و با نیروی خود شما را خم می کند

تا جایی که تیرش تیز بپرد و به دورها برود. بگذارید خمیدگی شما در دست تیرانداز مایه ی خرسندی او باشد

زیرا او همان طور که تیر پران را دوست دارد کمان محکم را نیز دوست دارد

 

جبران خلیل جبران

به نقل از کتابِ:

 

آموزشِ آموختن به کودکان

رابرت فیشر

فروغ کیان زاده

نشر رسش

/ 0 نظر / 31 بازدید