پیشنهادی برای خواندن

عصرهای شنبه که افتان و خیزان به سوی خانه بازمیگردم لبخندزنان می اندیشم یک چیز خوبی توی خانه منتظرم است. 

وقتی به خانه میرسم و صندوق پستی ام را باز میکنم میبینم که پستچی نامه ام را تحویل داده است. نامه ی هفتگی ام لیست متنوعی از خواندنی هاییست که خوشحالم می کند. نامه های هفتگی ام را ازسایت متمم تحویل میگیرم.

www.motamem.org

/ 0 نظر / 35 بازدید