هی! چه خوب که تو وجود داری!

هی! چه خوب که تو وجود داری... توی آینه لبخند می زنم... فکر می کنم به چی لبخند می زنم؟ به فکر می روم... کیمیا زیبا شده ای؟ به زیبایی ات توی آینه... به برق چشم هایت می خندی؟

بله زیبا شده ام... هی! چه خوب که تو وجود داری!

به تو لبخند نمی زنم.... به برق توی جشمهایم لبخند می زنم.... برق دانستن یک راز بزرگ است... یک کشف بزرگ! هی! چه خوب که تو وجود داری حتی اگر ندانی که من وجود دارم...

/ 0 نظر / 9 بازدید