رییس جنگلها گفت خطری جنگلها راتهدید نمی کند:)

ما خیلی خوشحالیم! دیگر بابت جنگل های ابر این ها احساس آسودگی می کنیم. خدا را شکر که دیگر خطری ایشان را تهدید نمی کند. دنیا باید بیاید یاد بگیرد از ما... توروخدا ای تمامی دنیا! خجالت نکشید! بدهید ما جنگل هایتان را برایتان نگه داریم! یکی بدهید دوتا پس بگیرید! ای تمامی دنیا! اصلن خجالت نکشید! ما متواضعانه آماده پذیرایی از جنگل های شما هستیم!

اصل خبر را از اینجا بخوانید.

/ 0 نظر / 9 بازدید