چرخی چنین میانه ی میدانم آرزوست...

وقتی درباره ی کاروانسراها می خواندم شکل اصطبل ها بیشتر از نکات دیگر نظرم را جلب کرد. حتما یک نفری برای بار اول به ذهنش خطور کرد که بهتر است اصطبل در پشت اتاق های مسافران و دوراتادور آن باشد و محسنات این کار آن آنقدر بدیهی و واضح و روشن بود که تبدیل به یک الگو در ساخت کاروانسراها شد... آنقدر بدیهی که رعایت نکردنش خیلی "احمقانه" بود... انگار اصلا الگویش ازلی و ابدی بود! اصلا مگر می شد رعایتش نکرد؟! 

/ 0 نظر / 38 بازدید