امروزه نیز نمی توان گفت به طور کلی بداعت در معماری یک هدف است. به عنوان مثال فیلیپ جانسون می نویسد:« من هرگز به بداعت اعتقادی نداشته ام، حق با میس ون دروهه است که می گوید: خوبی کار بر بداعتش رجحان دارد.»

 

زیبایی شناسی در معماری

یورک گورت گروتر

 جهانشاه پاکزاد

عبدالرضا همایون

 

پ.ن 1: من هم به شدت موافقم با میس! بخدا!

/ 0 نظر / 33 بازدید