خواب و بیدار...

وقتی که خوابم، بیداری،  پاورچین پاورچین، و بی اجازه می آید در  خوابم گردش می کند و همه جا را به هم می ریزد و از خواب، بیدارم می کند. چی می شد اگر گاهی رویاهای زیبایم هم بلد بودند از این کارها بکنند و قدم زنان و سرخوش، به بیداری هایم راه بیابند و در بیداری هایم، باقی بمانند... این جاده یک طرفه است اما... فقط بیداری ها بلدند چطور به خواب ها هجوم بیاورند...

/ 0 نظر / 7 بازدید