بابا نوئل که راست نیست! الکیه!

خانوم باربی در وسط یک ماجرایی که داشتند برایمان تعریف می کردند خیلی بیربط و یکهو گفتند: اصلن بابانوئل راست نیست! الکیه!

ما همینطور ماندیم که بابانوئل یکهو از کجا بی مقدمه و پابرهنه توی مکالمه ما فرود آمدند و البته کاملن از لحن مغرضانه خانوم باربی پیدا بود که خیلی دلشان خنک شده است که بابانوئل بیچاره وجود ندارد. پس از پرس و جو، کاشف به عمل آمده است که ایشان از این کاج های خوشگل توی فروشگاه طلب کرده اند و دلشان خواسته است و دلشان جشن کریسمس هم خواسته است و بعد برای اینکه دلشان از این قسم چیزها نخواهد و این چیزها از چشمشان بیفتد اصل ماجرا را برایشان گفته اند که ایشان از خر شیطان پیاده شوند. و البته شدند اما معلوم بود که هنوز کفری هستند. ما برایشان گفتیم خوب اشکالی ندارد عوضش ما شب یلدا داریم، شب یلدا را جشن میگیریم و تازه به بچه ها امسال قراره کادو هم بدیم. خلاصه برایشان از شب یلدا گفتیم و ایشان کمی حالشان بهتر شد.

 امسال براین اساس تصمیم گرفتیم که حتما برای ایشان و آقای کلوچه و آقای مرد عنکبوتی هدیه های کوچک و جینگیل پینگیل بخریم که هروقت به یاد بابانوئل افتادند بر ایشان غیظ نگیرند و  بابانوئل را به مردمان سرزمین بابانوئلی ببخشایند ... چرا که نه، خوب است شب یلدا به بچه ها هدیه بدهیم و این شب را برایشان ماندگارتر و دلنشین تر و خاطره انگیز ترکنیم...

پ.ن 1: آقای کلوچه تقریبا 12 ماه است که ساکن زمین شده اند و به شیرینی و زیرکی قواعد زمینی را از بر می کنند و هروقت چیزی طلب کنند جیغ های ممتد می کشند و بر خواسته های خود پافشاری می کنند. ایشان بسیار تحلیلگر قابلی شده اند و بسیار می فهمند که چطوری باج گیری کنند و می دانند که این روش بسیار موثر است در دوره زمانه ای که کسی نه اعصاب جیغ بنفش دارد و نه طاقت دیدن اشک های تمساح!

پ.ن2: بانویی از آن سوی آبها برای خانوم باربی پیغام داده اند که دلشان نسوزد و حرص نخورند. بچه های بیچاره اینجا فقط سالی یکبار از این جشن ها دارند در برابر کودکان خوشحال ایرانی که هی فرت فرت تعطیلات مذهبی و باستانی و ایضا تعطیلی بین التعطیلین دارند...  

/ 0 نظر / 8 بازدید