اورژانس اجتماعی در گرگان...123

از خانه ها می ترسم. گاهی از واحد بالایی ما صدای کتک کاری می آید. گاهی از یک واحد دیگر صدای کتک خوردن کودکی می آید و من از این دیوارهایی که به دورمان کشیده شده وحشت می کنم ... که اجازه هر رفتار غیر اخلاقی و ددمنشانه ای را به بهانه حریم خصوصی به ما می دهد. آن زن و شوهری که کتک کاری می کنند می دانند که تمام ساختمان صدای هوارهای مرد و گریه زن را می شنوند. اما هرزمان که آن مرد را ببینی خیلی محترم سلام و احوالپرسی می کند. یعنی همچنان با اینکه این رفتار را دارد و می داند که همه می دانند باز هم بابتش شرمنده نیست. چون این را حق خودش می داند که هر رفتار زشتی که دلش بخواهد در خانه اش داشته باشد و نه شما و نه هیچ کس و نه حتی خودش به روی خودش نمی آورد که در خانه آنها چه می گذرد.

و آن مادری که کودکش را کتک می زند بیرون از خانه به همه لبخندهای ملیح می زند. یعنی به شما ربطی ندارد که من در خانه ام  یک موجود بی دفاع و ضعیف را کتک بزنم. آنجا چاردیواری لعنتی خصوصی اوست. یعنی مهم نیست که تمام دنیا بدانند که کودکش را کتک می زند ... به خودش و تنها به خودش مربوط است. چیز خطرناکیست این دیوارهایی که دور آدم ها می کشیم و گاهی چه وحشی و حیوان صفتشان می کند.

 

پ.ن 1: گویا در دیوارهایی که دور آدم ها کشیده شده  جدیدا روزنه هایی ایجاد شده که به دیگران به صورت محدود اجازه ورود می دهد. این روزنه ابتکار سازمان بهزیستی است که مدتی است در گرگان نیز راه اندازی شده. مرکز اورژانس فوریت های اجتماعی با شماره 123 در تمام شبانه روز آماده پاسخگویی و مشاوره و حتی مراجعه به منزل هاست. در مواردی نظیر کتک کاری، کودک آزاری، خودکشی، ... می توانید ( حتی درمورد همسایه ها و دیگران )  تماس بگیرید و گزارش بدهید و کمک بخواهید و راهنمایی بگیرید.

 

 پ.ن 2: کتک کاری همواره به معنای زورگویی و عقب نشینی منطق انسانی در روابط است. کودکان تنها به این دلیل از بزرگتر ها کتک می خورند چون توان مقابله به مثل را ندارند و شخص در ضمیر ناخودآگاه خود این را می داند. کتک خوردن زنها از مردها در خانه هم به همین علت است. مرد مطمئن است که زن توان مقابله فیزیکی ندارد. ( در موارد معدودی برعکس )

 

پ.ن 3: شخصی که زور گوست زور پذیر و توسری خور هم هست. چون منطقی غیر از زور نمی داند. بنابراین به همان اندازه که زور می گوید در مقابل زورگویی دیگرانی که قدرت دارند و قوی ترند مطیع می شود. انسان های مستقل نه به فرودستان زور می گویند و نه زورگویی فرادستان را می پذیرند.

/ 0 نظر / 30 بازدید