اتشفشان

اگر بخواهید درباره اتشفشان به بزغاله ها درس بدهید لازم است تا اینها بدانید :

 

 

آیا می شود از دهانه آتشفشان پایین رفت؟

آیا می شود روی دهانه آتشفشان را سیمان کرد تا دیگر گدازه ها بیرون نریزند؟

آیا آتشفشان باعث میشود قد کوه بلند تر بشود؟

آیا آتشفشان باعث می شود قد کوه کوتاهتر شود؟

آیا کوه آتشفشان را آتشفشان به وجود آورده است یا چی؟

اگر توی کوه اتشفشان آب بریزیم آتشش خاموش می شود؟

اگر این سنگها آنقدر داغ هستند پس چرا خود کوه آتشفشان ذوب نمی شود؟

چشمه های آب گرم ممکن است همان پایین بخار بشوند؟

آیا مجرای آتشفشان از اول بود؟ یا بعدن؟

اگر مجرا بسته بشود چی؟

آیا مجرا یک خط صاف است یا پیچ پیچ است؟ 

می شود برویم توی کوه آتشفشان وقتی خاموش است؟

چرا فعالیت کوه آتشفشان تمام می شود؟

اگر تمام شده چرا ممکن است دوباره شروع شود؟

اگر توی دریا آشفشان بشود دریا می جوشد؟

 

ذهن بزغاله هایم هیچ محدودیتی ندارد! گاهی وقتها تنها کاری که میتوانم در برابر این سیل خروشان انجام بدهم تنها نگاه کردن به آنهاست و اینکه بسه لطفاً دیگه! نمیدونم! لبخند

 

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید