# شعر_فارسى
یا بفرما به سرایم: یا بفرما به سر آیم غرضم وصل تو باشد چه تو آیی چه من آیم..
/ 0 نظر / 39 بازدید
ارزو کن ان اتفاق قشنگ بیفتد رویا ببارد دختران برقصند قند باشد بوسه باشد خدا بخندد به خاطر ما ما که کارى نکرده ایم...     ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید