اقا و خانم گِرِگ هردو باهم فریاد زدند: نه! نه! نه! خواهش مى کنیم شلیک نکنید!

یکى از اردک ها، همانى که تفنگ در دست نداشت، گفت چرا شلیک نکنیم؟ شما همیشه به ما شلیک مى کنید.

اقاى گرگ گفت اما ان فرق مى کند! ما اجازه داریم به اردک ها شلیک کنیم.

اردک پرسید کى این اجازه را به شما مى دهد؟

اقاى گرگ گفت ما به هم اجازه مى دهیم.

اردک گفت خیلى خوب است و حالا ما خیال داریم به همدیگر اجازه بدهیم که به شما شلیک کنیم!

 

انگشت جادویى

نویسنده: رولد دال

تصویرگر: کوىنتین بلیک

مترجم: محبوبه نجف خانى

/ 0 نظر / 20 بازدید