وقتی یکی می گوید مثلا «حالا نمیخواهم بحث فلسفی کنم» من با خودم فکر میکنم چی به فلسفه مربوط نیست؟! زندگی همه اش فلسفه است. آدم ها هم همه فیلسوفند! شاید بلد نباشند قواعد زندگیشان را توضیح بدهند و بیان کنند اما هرکسی طبق قواعد خودش زندگی می کند.

/ 0 نظر / 35 بازدید