واقعا خوشحالم!

دوستم یک دماغ – بینی دارد. دماغ – بینی او بزرگترین و قابل توجه ترین جز صورت اوست. دماغ – بینی او آنقدر بزرگ است که تقریبا تمام صورتش را پوشانده است، آنقدر که هر دفعه که توی آینه نگاه می کند فقط دماغ – بینی اش را می تواند ببیند. البته که نمی شود که آینه دروغ بگوید و همه مردم هم فقط دماغ – بینی او را می بینند چون بقیه صورتش پشت دماغ – بینی اش پنهان می شود. بیچاره دوستم!

تازگی ها دماغ – بینی دوستم هر روز بزرگ تر می شود. دماغ - بینی او به زودی می تواند با خرطوم یک فیل هم رقابت کند. برای همین ما به او کمک کرده ایم و یک آدم دماغ – بینی بُر پیدا کرده ایم. آدم دماغ – بینی بُر خیلی موجود شایسته تقدیر و به دردبخوری است. اگر این موجود آفریده نمی شد واقعا تشخیص فیل ها از آدم ها کار بسیار شاقی می توانست باشد. این موجود قرار است قسمت های اضافه دماغ – بینی دوستم را ببرد و فقط به اندازه نیاز یک انسان، از دماغ – بینی او باقی بگذارد. برای دوستم واقعا خوشحالم! به زودی او دیگر یک انسان فیل نما نخواهد بود و ما خواهیم توانست او را که پشت دماغ – بینی اش پنهان شده بود، مجددا ببینیم. واقعا که خیلی خوشحالم!

/ 0 نظر / 8 بازدید