و این ادمهای الکی خوشبخت...

آدم های دوست داشتنی در دنیا وجود دارند که اگر احساس کنند راضی هستی و با زندگیت نمی جنگی، وظیفه دارند خاطرنشان کنند که چه چیزهای مهمی را در زندگی نداری و بدبختی هایت را برایت قطار قطار ردیف می کنند و آنقدر می گویند تا حسابی بترسی، تا حسابی پس بیفتی و از زندگی ناراضی شوی و لبخندت محو شود و اشکت سرازیر شود و ... بعد روند دوم آغاز می شود. این آدم های دوست داشتنی بلافاصله تمام خوشبختی هایت را برایت می شمارند تا لبخند بزنی و یک سوپ جوجه مخصوص روح خلیده ات آماده می کنند: این قیافه چیه به خودت گرفتی، اتفاقی نیفتاده که، ببین! هنوز دست داری، هنوز پا داری، هنوز چشات میبینه، هنوز خورشید میتابه، هنوز منو داری!!!

 

ادامه ماجرا: آدم های الکی خوشبخت اما خیلی دوست داشتنی ترند. سوپ جوجه برای روح را الکی سر می کشند و دوباره نقش بازی کردن را از سر می گیرند تا آن آدم های دوست داشتنی غم مخورند و یقین بدانند که همچنان به طرز مفیدی دوست داشتنی هستند.

/ 0 نظر / 8 بازدید